Denne side er lukket. Log i stedet ind på serviceportal.ku.dk - Københavns Universitets nye Serviceportal

  • Hvis du har en uløst sag i IT Self-service, modtager du en mail, hvis vi kan løse din sag hurtigt – ellers vil du senest 14. april kunne se din sag på serviceportal.ku.dk
  • Løste sager bliver ikke overført til serviceportal.ku.dk. Sagerne overføres ikke pga. GDPR-lovgivningen. KU beklager de gener, som skiftet til Serviceportal måtte medføre.
Kontakt KU-IT Support på telefon: +45 35 32 32 32, hvis du har brug for hjælp, eller opret en sag på serviceportal.ku.dk.

ku.dk

This page is closed. Instead, log in to serviceportal.ku.dk - the University of Copenhagen's new service portal.

  • If you have an unresolved ticket in IT Self-service, you will receive an email if we resolve it quickly - otherwise you can see your ticket on serviceportal.ku.dk no later than 14 April.
  • Resolved tickets will not be transferred to serviceportal.ku.dk due to the GDPR legislation. UCPH apologizes for any inconvenience the switch to the new Service Portal may cause.
Please call UCPH IT Support on +45 35 32 32 32 or create a ticket on serviceportal.ku.dk, if you need help.